Tisztelt leendő Ügyfelünk!

Köszöntjük székhelyszolgáltatással, irodabérlettel foglalkozó cégünk információs portálján!

 

Amennyiben ügyvédre lenne szüksége kérem keresse fel a Magyar Ügyvédi Kamara ügyvédkereső weboldalát:

https://magyarugyvedikamara.hu/html/nyilvanos-kereso/

 

Cégcsoportunk magyar hátterű, magyar irányítású vállalkozás.

 

A Dun & Bradstreet – mely a világ egyik vezető cégminősítő cége (alapítva 1841) AA Gold minősítést adott cégünknek. Az AA minősítésre – amelyet cégünk immár 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban és 2021-ben, 2022-ben és 2023-ban is megkapott –  a magyar vállalkozások kevesebb, mint 1%-a jogosult.

A székhelyszolgáltató cégek közül mi érdemeltük ki egyedüliként immáron hatodik alkalommal ezt – a más Gold – minősítésű tanúsítványt.

Bízom benne, hogy mielőtt ügyvédhez fordul tudunk segíteni Önnek a legalapvetőbb cégalapítással, cégmódosítással kapcsolatos információnyújtásban jelen weboldalunkon.

Nem titkolt szándékunk, hogy amennyiben felkeltette székhelyszolgáltatásunk az érdeklődését, az ügyvédje előtt aláír papírokon már az általunk nyújtott székhelyszolgáltató irodák valamelyikének címe fog szerepelni.

Kellemes informálódást kívánok Önnek:

szívélyes üdvözlettel:
 

Gálusz Gábor ügyvezető, cégtulajdonos


Központi irodánk Budapesten:

1027 Budapest, Bem rakpart 50. I/1.

Cégügyekkel összefüggő részletesebb információt ügyvédjétől kérjen!

Cégalapítás 2023-tól - mik a cégalapítás feltételei ? Kft alapítás nulla forint rendelkezésre bocsátásával.

A cégalapítás feltételei 2022-től alapvetően nem változnak. A honlapunkon található információk szinte teljes mértékben megegyeznek a 2020-as feltételekkel. Az új Ptk. 2014. március 15-i hatálybalépése után 2022-ben ilyen téren nem lesz változás. A tőkeelőírások kft alapítás esetén is maradnak ugyanazok. Így 2021-től is ugyanúgy lehet alapításkor akár nulla forint, tehát egyetlen forint befizetése nélkül is kft-t alapítani, azonban erre vigyázni kell, hisz az alapítók ilyenkor felelnek a be nem fizetett tőke erejéig vagyonukkal, és osztalékkifizetésre sem számíthatnak – nem vehetnek fel a törzstőke rendelkezésre bocsátásig osztalékot. A törzstőke rendelkezésre nem bocsátása esetén továbbá nem értékesíthetőek az üzletrészek. 

Milyen társasági formát válasszon cégalapításkor - tekintettel az adótörvényekre - bt alapítás vagy kft alapítás?

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy melyik társasági formának milyen előnye, milyen hátránya van. Egyértelmű, általános válasz nincs a fenti kérdésre, mindig a választ, a feltett kérdés paraméterei, a különböző körülmények határozzák meg. Figyelembe vettük az előnyöknél és hátrányoknál a 2012. októberben elfogadott kisadózó vállalkozók tételes adóját is, mely jelentős engedményt jelent az adófizetésben, az ezt választó betéti társasági tagoknak.

A betéti társaság – bt – alapítása 2023-ben:

Előnye:

– 2013-tól útjára indult kisadózó vállalkozások tételes adóját (KATA) kft nem választhatja, csak bt és kkt. A legtöbb adónem letudható, ez a személyenként mindössze 50.000 forintos tételes adóval (ha van főállása már, akkor 25.000 forinttal), ami akár 80%-os megtakarítást is jelenthet

nem kell számottevő induló tőke, elég összesen tagonként ezer, azaz összesen kettőezer forint

Hátránya:

korlátlan felelősség a beltagnál – tehát személyes vagyonával felel a céges tartozásokét, a cégből történő kilépés után is.

– nem alapítható egy taggal

Korlátolt felelősségű társaság – kft – alapítása 2023-ben:

Előnye:

– a tag(ok) korlátolt felelőssége, azaz alaphelyzetben nem felelnek magánvagyonnal a céges tartozásokért

egyetlen tag is alapíthatja

– az üzleti szféra jobban elfogadja, mint a betéti társaságot

 Hátránya:

–  nem választható a 2013-ban bevezetésre került un. KATA adó, ebből kifolyólag sok esetben többször annyi a fizetendő adó, mint pl. egy betéti társaságnál

– így vagy úgy, de kötelező befizetni összesen legalább 3 millió forintnyi tőkét – igaz el lehet tolni akár 2 évre is a befizetését

Mik a cégalapítás feltételei általánosságban 2023-ben?

 ne legyen „eltiltva” (tag(ok) és ügyvezető)

A cégalapítás, illetve a cégmódosítás elsődleges feltétele az, hogy a cégalapításban tagként, vagy vezető tisztségviselőként részt vevő, valamint részt venni kívánó  személyek ne álljanak eltiltás vagy összeférhetetlenség hatálya alatt. A cégbíróságon eltiltás alatt található személyek adatbázisában itt kereshet. Eltiltás hatálya alatt áll továbbá például, akit bűncselekmény elkövetése miatt szabadságvesztés büntetésre ítéltek a jogkövetkezmények alóli mentesítésig. Az is, aki cégét kényszertörléssel szüntették meg, például azért, mert a társaság bejelentett székhelyén nem volt elérhető. Jelentős, legalább 5 millió Ft összegű adótartozás felhalmozása és annak behajthatatlansága ugyancsak eltiltási ok. Az összeférhetetlenség pedig azt jelenti, hogy bizonyos foglalkozást űző, vagy tisztséget betöltő személyek nem lehet cégben tagok, vagy vezető tisztségviselők, például bírák, köztisztviselők. A fentebb említett cégbírósági adatbázison túl kérhet a NAV-tól igazolást arról, hogy tud „céget alapítani” – azaz nem áll adóregisztrációban fent akadály. Az igazolást a könyvelőn keresztül az alábbi nyomtatvánnyal teheti meg. (2021-es). Röviden, ha biztosra akar menni, akkor kérdezze le ezt az adatbázist, utána pedig adja be ezt a nyomtatványt a NAV-hoz. Ha ezek rendben vannak, és nem volt büntetve akkor biztosan tud céget alapítani.

 

– személyes okmányok

Ha a céget alapító, vagy módosító személyek és vezető tisztségviselők legjobb tudomásuk szerint nem állnak eltiltás vagy összeférhetetlenség hatálya alatt, valamennyiüknek meg kell jelenniük ügyvéd előtt, és be kell mutatniuk részére az érvényes személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és az adóazonosító jelüket tartalmazó plasztikkártyájukat. A személyi igazolványt az ugyancsak érvényes fényképes vezetői engedély és az  útlevél pótolhatja. Az eljáró ügyvéd(ek)  a jogügyletek biztonsága érdekében elektronikus  úton köteles meggyőződni a bemutatott okmányok érvényességéről, és ha valamely okmány érvénytelensége derül ki, a létesítő, illetőleg módosító, valamint az egyidejűleg kiállított egyéb okiratokat nem ellenjegyzi. Megjegyezzük, hogy ilyen esetekben sokszor csak az okmányirodákban rendszerint néhány kattintással elhárítható orvosolható problémákról, hibákról van szó.

 

– jogszerű székhely 

Egy cégnek feltétlenül rendelkeznie kell székhellyel, melynek jogszerű használatáról szóló ügyvezetői nyilatkozatot az eljáró ügyvédnek be kell csatolnia a cégbírósághoz. Az ügyvéd előtt a székhelyhasználat jogszerűségét viszont igazolni kell, vagyis be kell mutatni részére az ingatlan tulajdonosa és amennyiben van, haszonélvezője által tanúk előtt aláírt székhelyhasználati hozzájáruló nyilatkozatot. Az eljáró ügyvéd a székhelyhasználat jogszerűségének ellenőrzése érdekében minden esetben lekéri az ún. TAKARNET-rendszerről az ingatlan tulajdoni lapját. Az itt leírtak természetesen nemcsak a székhelyre, hanem a telephelyre, fióktelepre és a központi ügyintézés helyére is vonatkoznak.

 

Mennyi a cég legkisebb jegyzett tőkéje, mennyit kell a tagoknak felmutatni 2023-ben?

A jegyzett tőke, vagy másként a törzstőke a cég induláskori névleges összvagyona.

Közkereseti, illetőleg betéti társaság esetében gyakorlatilag nincs minimum, azonban személyenként legalább 1.000 Ft biztosítását elvárják a cégbíróságok.

Korlátolt felelősségű társaság esetében a minimális jegyzett tőke 3.000.000 forint. amit készpénzben, de részben vagy akár teljes egészében apportban is rendelkezésre lehet bocsátani cégalapítás alkalmával. A kft tagok személyenkénti minimális törzsbetétje 100.000 forint, ennél kevesebb nem lehet. Az új szabályozás értelmében az egyes tagok törzsbetétének nem kell 10.000 Ft-tal oszthatónak lenni, azonban például a szavazatszámok meghatározásánál ez mégiscsak hasznos.   A 3.000.000 forintot nem kell bemutatni cégalapításkor, mellyel kapcsolatos lehetőségeket részletesen kifejtettük a 2014. március 15-től csakis 3 millió forint befizetésével tudok kft-t alapítani? című kérdésre adott válaszunkban.

Ehhez még annyit tennénk hozzá, hogy az ott írt korlátozásokra tekintettel az a kívánatos, hogy ha erre lehetőség van a teljes törzstőke rendelkezésre bocsátása történjék meg.

 

 

Mennyi a cégalapítás összköltsége 2023-ban, mikor kell azt fizetni, mennyi idő alatt van meg a cégem?a

Cégalapítás költsége 2022-ben – amit fizetnie kell:

 – ügyvédi munkadíj,  ez változó lehet, az ügyvédjével történő szabad megállapodás tárgya.

 – cégeljárási illeték, melynek összege – egyszerűsített cégeljárás esetén – a választott cég formájának függvénye. Per pillanat (cégalapítás 2022-ben) a cégalapításnak kft alapítás vagy bt alapítás esetén nincs illetéke. Zrt alapítás esetén pedig 50.000 Ft.

közzétételi költségtérítés, melyet egyszerűsített eljárásban nem kell fizetni, tehát összege: 0 forint.

 

 

Cégalapítás menete 2023-ban

A bejelentkezés az első találkozáskor konzultáció szokott történni. Vannak ügyvédek, ahol első alkalommal már meg is szerkesztik az iratokat és meg tud történni az aláírás is. Ez nagyjából esettől függően kb. egy órát vesz igénybe (feltéve, hogy e-mailben előre leadták a cégalapításhoz az adatokat). Az aláírt, és ellenjegyzett iratokat általában meg szokták kapni azonnal. Vannak ügyvédi irodák, ahol az iratokat akkor adják át, amikor a cégbírósági bejegyzés már megtörtént 2012. január elsején bevezetett adóregisztrációs eljárás miatt a bejegyzés meghosszabbodott. Ma már csak álmodhatunk arról, hogy néhány órán belül bejegyzik aláírástól számítva a céget. 2012. március után a NAV folyamatosan finomítja, optimalizálja belső struktúráit, így a legtöbb esetben , – a kezdeti bevezetéshez képest – gyorsabban megadják a cégnek az adószámot, mely a cégbírósági – cégalapítás utáni – bejegyző aktus feltétele. A bejegyzésre váró cégek kb 90%-át a beadástól számított 2-3 napon belül bejegyzik. Mindenesetre az új rendszerben egyre gyorsabb a bejegyzés, így Ön számíthat rá, hogy akár 2-3 nap alatt is bejegyezhetik a cégét. A bejegyzésről telefonon illetve e-mailben történő értesítést kap az ügyvédi irodától.

 

A cégnév választásának szempontjai.

Megkülönböztetjük az ún. teljes és a rövid cégnevet. A teljes cégnév áll az ún. vezérszóból, pl. Vérhalom Estate, állhat a társaság alapvető tevékenységét meghatározó ún. profiból, pl. Kereskedelmi és Szolgáltató, amely egyébként opcionális, vagyis nem kötelező, és a társaság cégformájának teljes nevéből, pl. Korlátolt Felelősségű Társaság. A rövid cégnév pedig a vezérszóból, amely teljes mértékben meg kell, hogy egyezzen a teljes cégnévben használttal, és a cégforma rövidített elnevezéséből, pl. kft. áll.

A cégbírósági gyakorlat az ún. vezérszó esetében megköveteli minden más cégtől a markáns, legalább 3 karakter eltérést, természetesen az is fontos, hogy kiejtésében se legyen összetéveszthető. Nem fogadják el az ún. számtoldatot, akár sorszámról, akár évszámról van szó. A tilalom úgysem játszható ki, ha az adott szám kiírása betűvel történik. Település nevének cégnévben történő felhasználása az adott település önkormányzati képviselőtestületének hozzájárulásával történhet, melyről a polgármester jogosult nyilatkozni. Az állami és nemzeti kifejezések a cégnévben kizárólag az állam tulajdonosi részesedése esetén használható.

A kiválasztott cégnév megfelelő volta a honlapunkról ellenőrizhető, azt tanácsoljuk azonban, hogy ne a teljes cé gnevet írják be, hanem annak csupán a kezdetét, legalább 4 betűt mindenképpen be kell írni, hogy a hasonló cégnevek is feltalálásra kerüljenek.

Végezetül utalunk arra, hogy rövid cégnév nincs – nem az előbbi értelemben – a kivánatos az, ha a cégnév legalább 2, egyenként minimum 5 betűs szóból áll.

A cégnév kiválasztásában segítségére lehet a weboldalunk aljáról (footer) elérhető cégnév generátor.

Kell-e, illetőleg lehetséges-e cégalapítás előtt bankszámlát nyitni?

Cégalapítás előtt nem kötelező bankszámlát nyitni, erre a legritkább esetben kerül sor. A cégalapításkor a társaság tagjai nyilatkoznak arról, hogy befizetik-e a társaság házipénztárába a társaság törzstőkéjét, illetőleg annak meghatározott részét, vagy ennek befizetése meghatározott időben történik. A cégbejegyzést követő 8 napon belül viszont meg kell nyitni a társaság bankszámláját, ahol el kell helyezni a törzstőke azon részét, személyenként vagyis törzsbetétenként, melynek házipénztárba befizetése alapításkor megtörtént. A bankszámla megnyitásáról a bank közvetlenül értesíti a cégbíróságot, ezzel kapcsolatban a társaság tagjának, illetve tisztségviselőjének nincs teendője. Elvileg van arra lehetőség, hogy a társaság már az alapításkor, a cégbejegyzést megelőzően banknál ún. törzstőke-számlát nyisson, és a törzstőkét arra fizesse be.  Erre azonban több ezer esetből ha 1 példa akad.

Kell-e a banki ügyletekhez, aláíráshoz valakinek cégjegyzési, ügyvezetői jogosítványt adnunk?

Nem kell. A bank előtt adott aláírási jognak nincs köze a cégjogi értelemben vett képviseleti, cégjegyzési jogosultságnak, attól eltér, nem feltétele annak. Így ha azt szeretnénk, hogy egy nem ügyvezető tag, vagy munkavállaló, vagy külsős személy aláírjon és a bankban jogügyleteket végezhessen, elég beséltálni a bankba, és mindezekre előttük megadni a felhatalmazást. Sok olyan elrontott cégről hallottunk, ahol valaki csak azért kapott ügyvezetői posztot, hogy a bankban tudjon utalni, erre azomban abszolút semmi szükség sincsen!

Cégalapítás törzstőke befizetése nélkül? Lehetséges!

A cégalapítás sok kisebb és nagyobb dologban ment át változáson az elmúlt években. Sok szabály szigorodott, de szerencsére vannak olyan lehetőségek, amelyek könnyebbé teszik a szigorú szabályokhoz való alkalmazkodást.

Mint tudjuk, most már egy Kft alapítása minimum 3.000.000,- Ft-ot igényel, függetlenül attól, hogy egyszemélyes vagy több személyes társaságról beszélünk. Sokak számára ez az összeg nem nélkülözhető és nem előteremthető a cégalapítás pillanatában. Emiatt, egy kis engedményként, a gazdasági társaságoknak nem kell befizetni rögtön, a cégalapítás pillanatában a törzstőkét.

Így tulajdonképpen, ha szeretnénk, akkor a papírok aláírását követő évben vagy, akár években (az maximum 2 év lehet) elég befizetni a teljes törzstőkét. Az illeték és közzétételi díjon kívül, nem kell mást befizetni, így nem verjük magunkat hatalmas költségekbe. Manapság nagyon kevés olyan cégalapító van, aki teljes egészében befizeti a kezdő 3 millió forintos törzstőkét, így ez a lehetőség nagyon népszerű, és sokan élnek ezzel a kedvező lehetőséggel.

Új munkaerő keresése – hogyan fogjunk hozzá?
cégalapítás
admin

Új munkaerő keresése – hogyan fogjunk hozzá?

Egy vállalkozásnál, ha minden jól megy, akkor előbb utóbb növekedésnek, fejlődésnek indul, és ezzel arányosan az elvégzendő feladatok száma is ugrásszerűen meg fog növekedni. Előfordulhat, hogy egyik pillanatról a másikra

Tovább olvasom »
Céges vezető tisztségviselő kiválasztása
cégalapítás
admin

Céges vezető tisztségviselő kiválasztása

Egy vállalkozás elindításához az egyik első eldöntendő kérdés és megoldandó feladat, hogy a vezető tisztségviselők ki legyenek választva. A felelős pozíciókat, vagyis az ügyvezető, igazgató, cégvezető stb. nem mindegy, hogy

Tovább olvasom »
Így szüneteltetheti egyéni vállalkozását
egyéni vállalkozás
admin

Így szüneteltetheti egyéni vállalkozását

Egy cég működtetése sokszor ütközhet váratlan akadályokba, nehézségekbe. Ezek lehetnek olyan problémák, amelyek miatt nem kell teljesen megszüntetni a vállalkozást, de szükségessé válik a szüneteltetése. A korábbi években ezt 5

Tovább olvasom »
Akadályok az adószám megszerzésénél
adó
admin

Akadályok az adószám megszerzésénél

Az elmúlt évek során a cégalapítás folyamata nagy mértékben leegyszerűsödött, de ennek ellenére továbbra is oda kell figyelni az adminisztráció részleteire, mert a hiányosságok okozhatnak kellemetlenségeket. Többek között érdemes ismerni,

Tovább olvasom »