A pótbefizetésről …

A gazdasági társaságok életében gyakran előfordul, hogy a felmerülő pénzügyi veszteségeket sürgősen kell ellensúlyozni a cég fennmaradása és gazdasági tevékenységének folytatása érdekében. Ebben a helyzetben a tagok által nyújtott pótbefizetés jelenthet megoldást.

Most részleteiben vizsgáljuk meg, hogyan használható ez a jogintézmény tőkepótlásként, ha erre szükség van!

Mi a pótbefizetés lényege?

A pótbefizetés alapvetően anyagi támogatást jelent a cég számára a veszteségek rendezésekor, célja, hogy a cég működése ismét a megszokott mederben folytatódjon.

Ki végzi és ki dönthet a pótbefizetésről?

A társaság tagjai, vagyis a tulajdonosok biztosítják ezt a pénzügyi forrást, amely gyakorlatilag egy kölcsön a cég részére. A pótbefizetés nem növeli a tag törzsbetétjét.

A pótbefizetés és annak visszafizetése a társaság legfelsőbb döntéshozó szervének, a taggyűlésnek a hatáskörébe tartozik.

Milyen elemeket kell tartalmaznia a pótbefizetésről szóló taggyűlési határozatnak?

A határozatnak tartalmaznia kell:

• a tagok kötelezettségét a pótbefizetés teljesítésére,

• a pótbefizetés módját, ütemezését, határidejét,

• a pótbefizetés teljes összegét és az egyes tagokra eső részösszeget.

Mit kell tartalmaznia a társasági szerződésnek a pótbefizetés lehetőségével kapcsolatban?

Ha a társasági szerződés rendelkezik a pótbefizetés lehetőségéről, akkor annak meg kell határoznia a tagok által befizethető legnagyobb összeget, valamint a pótbefizetés elrendelhetőségének gyakoriságát.

Mi a teendő, ha a társasági szerződés nem tartalmazza a pótbefizetés lehetőségét, de szükség van rá?

Amennyiben a társasági szerződés nem rendelkezik a pótbefizetésről, először a szerződést kell módosítani a pótbefizetés lehetőségének bevezetésével, majd ezt követően lehet meghozni a szükséges taggyűlési határozatot. Ha a társaság alapításakor a tagok már előírták a pótbefizetés lehetőségét, akkor nincs szükség a társasági szerződés módosítására ebben az esetben.

Amikor egy gazdasági társaság taggyűlése meghozza a döntést a pótbefizetésről, minden tag számára kötelezővé válik ennek teljesítése. Felmerülhet a kérdés, mi történik, ha egy tag nem hajlandó vagy képtelen a meghatározott összeget befizetni.

Amennyiben egy tag nem teljesíti időben vagy egyáltalán nem teljesíti a kötelező pótbefizetést, ugyanazok a szankciók érvényesülnek, mint amikor nem teljesíti a társaságnak való vagyoni hozzájárulását.

Ebben az esetben az ügyvezetőnek kötelessége 30 napos határidővel felszólítani a tagot a teljesítésre. Ha a tag a felszólítás ellenére sem fizet, tagsági jogviszonya automatikusan megszűnik, ami komoly következményekkel járhat.

Csak pénzben történhet a pótbefizetés?

A társaság dönthet úgy is, hogy a pótbefizetést nem csak pénzben, hanem apport formájában vagy akár mindkettővel együtt teljesítik. Fontos, hogy az apport értékes és forgalomképes legyen, hogy megfeleljen a veszteségek pótlásának céljának.

Fontos megkülönböztetni a pótbefizetést a tagi kölcsöntől. A pótbefizetés egy kötelező jellegű hozzájárulás, amelynek elmulasztása súlyos következményekkel járhat, míg a tagi kölcsön önkéntes jellegű.

Visszakapja-e a tag a pótbefizetésre átadott értéket?

A pótbefizetést a tag a cég rendelkezésére bocsátja addig, amíg a veszteség – ami a pótbefizetés elrendelésének oka – meg nem szűnik.

A nem szükséges pótbefizetéseket a tagjegyzékben szereplő tagoknak kell visszafizetni a meghatározott időpontban. Fontos megjegyezni, hogy a tagjegyzékben szereplő személy nem feltétlenül azonos azzal, aki eredetileg a pótbefizetést teljesítette, így előfordulhat, hogy a visszafizetés nem az eredeti befizetőhöz kerül.

A 2013. évi V. törvény (polgári törvénykönyv) kifejezetten a korlátolt felelősségű társaságok és a szövetkezetek esetében tartalmaz rendelkezéseket a pótbefizetés elrendelésére vonatkozóan. A részvénytársaságok esetében a törvény nem említ kifejezetten pótbefizetést, de általánosan utal arra, hogy a részvényesek kötelesek olyan döntéseket hozni, amelyek a veszteséges helyzetek megszüntetését szolgálják.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

TÁRCSÁZOM