Egyéni vállalkozás létrehozása

Az egyéni vállalkozóként való tevékenység kezdete hivatalosan két módon jelenthető be: elektronikusan, ügyfélkapus azonosítóval a Webes Ügysegéden keresztül (1.) vagy személyesen (2.), esetlegesen egy meghatalmazott képviselő révén, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) bármelyik ügyfélszolgálati pontján.

Fontos megjegyezni, hogy a bejelentés nem végezhető el postai úton, papíralapú formában vagy telefonon keresztül.

Személyes ügyintézés esetén előírás a személyazonosságot igazoló érvényes okmányok (például állandó személyazonosító igazolvány, útlevél vagy kártya formátumú vezetői engedély) bemutatása, valamint a meghatalmazás eredeti példányának felmutatása, ha a bejelentés meghatalmazott útján történik.

Költségeket illetően a vállalkozási tevékenység bejelentése teljes mértékben díj- és illetékmentes, tehát semmilyen költséggel nem jár.

A bejelentést követően, amennyiben a Webes Ügysegéden keresztül vagy a NAV valamely ügyfélszolgálatán a bejelentési űrlapot helyesen töltötték ki, a NAV azonnal elvégzi az egyéni vállalkozó adószámának kiállítását, beszerzi a statisztikai számjelét, és az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi. Ezen eljárás eredményeként a vállalkozó tevékenységét a nyilvántartásba vétel napjától kezdheti meg.

Mielőtt az egyéni vállalkozás alapítására sor kerülne, ajánlott alaposan utánajárni, hogy a választott tevékenységi kör engedélyköteles-e, illetve hogy milyen képesítési követelményeket ír elő a jogszabály, és ezekről információt szerezni a gazdasági kamaráknál. Az egyéni vállalkozó csak azokat a tevékenységeket jelentheti be, amelyek megtalálhatók az Önálló Vállalkozók Tevékenységi Jegyzékében (ÖVTJ-kódok), és amelyek megfelelnek a jogszabályi előírásoknak. Amennyiben a tevékenység nem felel meg ezeknek az előírásoknak, azt a nyilvántartásból törölni kell.

A gazdasági kamarák információt nyújtanak a különböző gazdasági tevékenységek engedélyeztetési, bejelentéskötelezettségi és képesítési követelményeiről. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara weboldalán elérhető Kamarai Vállalkozói Információs Rendszer (KAVIR), valamint a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) honlapján további tájékoztatás található a választható tevékenységek ÖVTJ-kód szerinti besorolásáról.

Amennyiben a bejelentést elektronikusan, az ügysegéden keresztül nem megfelelően töltik ki, az ügyfél azonnali automatikus visszajelzést kap, amely tartalmazza a bejelentés hiányosságait, hibáit, valamint az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének és folytatásának jogkövetkezményeit.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartásának nyilvános lekérdezőfelületén ellenőrizhetők a bejelentett adatok.

A NAV, az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő bejelentkezést követően, tájékoztatja a vállalkozó székhelye szerint illetékes gazdasági kamarát. Ennek ellenére a vállalkozónak külön be kell nyújtania a kamarai nyilvántartásba történő bejegyzési kérelmet a területileg illetékes gazdasági kamaránál, illetve az agrárgazdasági tevékenységek esetében a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál.

Az egyéni vállalkozásokkal kapcsolatos legtöbb ügy elektronikus úton, a Webes Ügysegéden keresztül intézhető, ideértve a tevékenység megkezdésének, adatváltozásoknak, tevékenység szüneteltetésének és megszüntetésének bejelentését. Bizonyos ügyek, mint például az adózással kapcsolatos adatok változása, vagy a tevékenység özvegyi, örökösi jogon történő elkezdése, kizárólag személyesen, közvetlenül a NAV-nál jelenthetők be.

Fontos, hogy az egyéni vállalkozás létrehozása előtt feltétlenül keressen fel illetve bízzon meg könyvelőt. Az esetek döntő hányadában a könyvelők szokták elvégezni elektronikusan az egyéni vállalkozás bejegyeztetését.

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

TÁRCSÁZOM