2024. január 1-től élő gyakorlati változások a cégjogban…

Cégiratok Hozzáférhetősége

A cégnyilvántartás egyik alapelve a nyilvánosság, amely azt jelenti, hogy a cégiratokhoz bárki hozzáférhet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a társaságokat érintő cégügyekben (mint például bejegyzés, változásbejegyzés, kijavítási kérelem) a cégbírósághoz benyújtott összes dokumentum nyilvánosan megismerhető. A cégjegyzékből különböző adatok kérhetők: cégmásolat (minden fennálló és törölt adatot tartalmaz), cégkivonat (minden fennálló adatot tartalmaz) vagy cégbizonyítvány (bizonyos fennálló vagy törölt adatokat hitelesen igazol, illetve annak hiányát a cégjegyzékben). A nyilvánosság elve a közérdek, a forgalom biztonsága és a hitelezők védelmét is szolgálja.

A cégeljárások már régóta elektronikusan zajlanak, ahol a jogi képviselet – ügyvéddel, jogtanácsossal – kötelező. Az ügyvédek, jogtanácsosok és a cégbíróságok közötti kommunikáció speciális, .es3 kiterjesztésű e-aktákban történik. Például egy változásbejegyzésnél a jogi képviselőnek az összes kapcsolódó dokumentumot e-akta formájában kell benyújtania a cégbíróságnak, amely szintén e-aktában küldi meg döntéseit.

Az e-akták a cégeljárásokban teljes terjedelmükben hozzáférhetőek, figyelemmel a nyilvánosság elvére. Jelenleg csak teljes e-akták tölthetőek le, specifikus dokumentumok, mint például egy vezető tisztségviselő aláírás-mintája vagy a korábbi alapító okiratok nem kérhetőek külön. Ennek ellenére, tapasztalatok alapján gyakran szükség lenne ezekre az információkra. A jogalkotó ennek észlelésével, 2024. január 1-től módosítja a 2006. évi V. törvényt (Ctv.), amely lehetővé teszi az egyes cégiratok közvetlen letölthetőségét és egyenkénti megismerését elektronikus úton, anélkül, hogy a teljes e-aktát le kellene tölteni. A cégbírósági e-aktákhoz nem csak jogi képviselők, hanem minden olyan személy hozzáférhet, akinek van ügyfélkapuja. (cégbetekintő)

Szerződésmintával Alapítandó Kft.-k Szabályai

Az egyszerűsített eljárással alapított gazdasági társaságok létesítő okirata (alapító okirat, társasági szerződés) szerződésmintával is elkészíthető. Ennek előnye a rövidebb ügyintézési határidő és kedvezőbb illetékek. A szerződésminta csak egyszerűsített szabályok alkalmazásakor használható. 2024-től a korlátolt felelősségű társaságok esetében elektronikus formanyomtatványokon, űrlapokon kell elkészíteni a létesítő okiratot, amelyek a céginformációs szolgálat honlapján lesznek elérhetőek, letölthetőek. Egyelőre a cégbíróságok megelekszenek azzal, ha a most kiadott iratmintával alakulnak a cégek, nincs szükség űrlapos kitöltésre. Sok változás nincs a korábbi iratmintához képest az arab számok változtak rómaivá. Ha nem ezt használja egy ügyvéd, akkor el fogja utasítani a cégbíráság a kft bejegyzési kérelmét. Az elektronikus aláírások alkalmazása előtérbe kerülhet, amely a cégeljárásokat még hatékonyabbá teheti.

 

Leave a Comment

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

TÁRCSÁZOM